ביקור בית פסיכיאטרי

תוכן עניינים

אבחון, טיפול, ואפילו פגישה עם פסיכיאטר מתקיימת בדרך כלל במרפאה או בקליניקה של הפסיכיאטר. אך לעיתים קיימים מצבים שאינם מאפשרים למטופל להגיע אל המרפאה. למשל, כאשר המטופל נמצא במצב חרדתי קשה, בדיכאון קשה שאינו מאפשר לו לצאת מהבית, כאשר למטופל יש מגבלה פיזית לצאת מהבית, וכאשר מדובר במצבים פסיכוטיים או מצבי חירום אחרים.במקרים אלה, קיימת אפשרות לקיום ביקור בית פסיכיאטרי, שבו הרופא הוא זה המגיע לביתו של המטופל, באופן חד פעמי או כחלק מטיפול מתמשך.

מה זה ביקור בית פסיכיאטרי?

ביקורי בית פסיכיאטריים מוגדרים על ידי משרד הבריאות כהתערבות טיפולית שמהווה חלק מתוכנית טיפול. ביקורי בית מתקיימים על ידי פסיכיאטרים בשירותי בריאות הנפש הקהילתיים, או על ידי פסיכיטרים פרטיים, ונמצאים תחת פיקוח פסיכיאטר מחוזי.

האחריות ליזום ביקורי בית פסיכיאטריים היא על מנהלי השירותים הפסיכיאטריים של משרד הבריאות, וכפופים לחוק זכויות החולה (למשל, על החולה או האפוטרופוס להסכים לקיום הביקור), וחוק הטיפול בחולי נפש (המתייחס לאפשרות לקיום התערבויות בכפייה).

מטרות ביקור בית פסיכיאטרי

ביקורי בית פסיכיאטריים מתחלקים לשני סוגים: ראשית, ביקור בית חד פעמי שמטרתו איבחון או בדיקת הצורך בהתערבות דחופה. הסוג השני, נקרא outreach- ביקורי בית קבועים שמהווים תחליף לביקור של המטופל במרפאה, או תחליף לאישפוז פסיכיאטרי.

ביקורי הבית הפסיכיאטריים כוללים הערכה של המצב הנפשי של המטופל, כולל הערכת מסוכנות (כלומר, האם המטופל אובדני ומהווה סכנה לעצמו, או הם הוא מהווה סכנה לסביבתו, למשל בעקבות התקף פסיכוטי).
כאשר פסיכיאטר חושש שקיימת סכנה, ימליץ בדרך כלל או יחייב אישפוז של המטופל במחלקה פסיכיאטרית.

בנוסף, מעריך הפסיכיאטר את סביבת מגוריו של המטופל והתאמתה למצבו, כולל התייחסות לבני המשפחה או הגורמים המטפלים בחולה דרך קבע.

מתי מחליטים על ביקורי בית?

כאשר הבקשה לביקור בית אינה עולה מהחולה או מבני משפחתו, ביקורי בית מתקיימים בדרך כלל כאשר מדובר במצב חירום פסיכיאטרי. מצב חירום מוגדר כאשר מטופל פעיל נושר מהטיפול, או מפסיק באופן פתאומי להגיע לטיפול.

אפשרות נוספת, היא ששירותי הבריאות המכירים את המטופל מקבלים מידע בכתב או בעל פה המעיד על כך שמצבו של המטופל הוחמר, או שהוא עשוי להיות מסוכן לעצמו או לאחרים, למרות זאת המטופל מסרב לשתף פעולה ולהגיע בדיקה והערכה במרפאה.

גם כאשר מתקבל מידע על אדם לא מוכר שנראה מוזנח באופן קיצוני, ניתן לקיים ביקור בית. עם זאת, כאשר אדם שאינו מוכר מאיים על התאבדות או פגיעה באחרים, לא יישלח אליו פסיכיאטר לביקור בית, אלא כוחות הביטחון המתאימים.

ביקור בית – אופן הביקור

פסיכיאטר אינו מגיע לביקורי בית ללא הודעה ותיאום מראש, תוך הקפדה על הכללים המקובלים במרפאה ביחס לזכויות החולה לפרטיות ולכבוד. כאשר המצב המתגלה בביקור הבית חמור, וקיימת סכנת חיים, הפסיכיאטר פונה לגופים המוסמכים (למשל, פסיכיאטר מחוזי), על מנת להעביר את החולה לטיפול במקום הראוי.

במקרים אחרים, יבצע הפסיכיאטר הערכה כוללת של מצבו הרגשי והסביבתי של המטופל, כולל שיחה עם בני משפחה או מטפלים אחרים, ושיחה עם החולה. לאחר מכן, יעריך הפסיכיאטר את סוג ההתערבות הדרושה- לעיתים, לאחר ביקור בית ניתן יהיה לגייס את המטופל להגיע להמשך טיפול במרפאה. לעיתים, יהיה צורך לתת טיפול תרופתי מקומי על מנת להוריד רמות חרדה או דיכאון, או למתן אירוע פסיכוטי.

בעת הביקור יוחלט עם המטופל ומשפחתו עם המשך המעקב הפסיכיאטרי יתבצע בביקורי בית נוספים, או שיש אפשרות להעביר את הטיפול באופן קבוע למרפאה.

 

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

ההיסטוריה של הפסיכיאטריה – מ"אחוזי דיבוק" מוקצים ועד לבני אדם הראויים לטיפול