מתי תביעת רשלנות רפואית מתיישנת?

תוכן עניינים

מן הרגע בו התגבשה עילת תביעה של רשלנות רפואית, חייב הנפגע, להגיש את תביעתו, תוך 7 שנים. זוהי תקופת ההתיישנות לגבי תביעות אזרחיות שונות, לרבות תביעות בגין רשלנות רפואית. ישנם מקרים בהם, נזקי הרשלנות הרפואית, הם מידיים והנפגע סובל מהם מקרות האירוע. לעומת זאת, במקרים רבים אחרים, מתגלה הנזק בשלב מאוחר יותר.

גם כאשר אירוע הרשלנות הרפואית קורה בניתוח, לא ניתן בכל המקרים לגלות כי רשלנות רפואית בניתוח הביאה לנזק הגופני, ויש להיוועץ במומחה רפואי לשם קביעת הסיבה לגרימת הנזק. לא פעם, סובלים מטופלים מפגיעות שונות, אך הם אינם מקשרים בינם לבין הטיפול הרפואי שקיבלו. לשם כך, רצוי להתייעץ עם מומחה רפואי ועם רשלנות רפואית עורך דין.

בשל כך, נקבע כי מרוץ ההתיישנות בן שבע השנים, מתחיל במועד גילוי הקשר הסיבתי שבין האירוע הרשלני לבין הנזק ממנו סובל הנפגע. לעיתים, מועד זה הוא ביום האירוע ולעיתים, בזמן מאוחר יותר. שאל אותנו ללא התחייבות בפורום רשלנות רפואית של אתר הפורומים, ועו"ד אביטל פז תענה לשאלתכם.

 

מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות?

קיומה של עילת תביעה, המזכה את התובע בסעד כספי או אחר, היא תמיד מוגבלת בזמן. בחלוף תקופת הזמן שנקבעה בחוק, היא תקופת ההתיישנות, מתבטלת למעשה עילת התביעה.

במקרה של תביעות בגין רשלנות רפואית, עומדת ההתיישנות על 7 שנים. הניזוק זכאי לפיצוי כספי, בגין כל הנזקים, ממוניים ושאינם ממוניים, אשר נגרמו לו בשל המעשה הרשלני ועל מנת לקבל את הפיצוי הכספי, עליו יהיה להגיש תביעה, תוך 7 שנים. לעניין זה, חשוב להבין כי ספירת ההתיישנות, דהיינו, תחילת המרוץ, הוא מן המועד בו גילה הנפגע כי כאביו ונזקיו, הם תוצאה של המעשה או המחדל הרשלני.

במקרה של רשלנות רפואית בלידה, למשל, יכול להיות מצב שבו, נגרם לתינוק נזק מיידי, כך שקל מאוד לקשר בין הטיפול לנזק. מאידך, ייתכן כי רק לאחר מספר שנים, יתגלה הנזק הפיזי ובמקביל, או לאחר זמן, ייעשה הקישור שבין הנזק לטיפול הרשלני.

להרחבת הידע בנושא רשלנות רפואית – https://www.rashlanut-psakdin.co.il/

 

רשלנות רפואית אצל ילדים

למרבה הצער, מסבירה עורכת הדין איריס טנצר, רשלנות רפואית מתרחשת גם בטיפול בילדים. האם התיישנותה של התביעה אצל ילדים, זהה למבוגרים? התשובה לשאלה זו הנה בשלילה. כאשר הניזוק הוא קטין, מתחיל מרוץ ההתיישנות, עם הגיעו לגיל 18. כך יוצא כי ניתן להגיש את התביעה, עד שיגיע הנפגע לגיל 25.

פיצוי כספי לנפגע

נפגעתם מטיפול רפואי רשלני? הנכם זכאים לפיצוי כספי על כל נזק, אשר נגרם לכם כתוצאה מן הרשלנות. זהו המקום להדגיש את נושא הקשר הסיבתי. על התובע מוטלת חובת ההוכחה כי הנתבע התרשל וכי הנזקים להם טוען התובע, הם תוצאה של הרשלנות ולא נגרמו לתובע, ממקור אחר. במסגרת תביעת רשלנות רפואית, המוגשת באמצעות רשלנות רפואית עורך דין, תובע הנפגע, פיצוי עבור כל נזקיו, למשל:

  1. אובדן כושר עבודה: אם נפגע כושר עבודתו של התובע, זכאי הוא לפיצוי כספי, אשר יהווה תחליף לשכר, אותו היה מקבל, לולא התרחש האירוע הרשלני. במקרים קשים של רשלנות רפואית, מאבדים הניזוקים אחוז משמעותי מכושר עבודתם ואף את כולו.
  2. הוצאות כספיות: התובע זכאי להחזר של כל הוצאה כספית שנאלץ להוציא, בשל התרשלות הנתבע. למשל, הוצאות של טיפולים רפואיים, מכשור, תרופות וכיו"ב.
  3. נזק נפשי: רשלנות רפואית גורמת גם לנזקים נפשיים של פגיעה באיכות החיים ועל כן, זכאי הנפגע, לפיצוי.

עילת תביעה תהיה תמיד מוגבלת בזמן. במקרה של רשלנות רפואית, תקופת ההתיישנות הנה 7 שנים. מרוץ ההתיישנות, מתחיל עם גילוי הנזק, ככזה הנגרם מן הטיפול הרשלני. היה והניזוק קטין, יחל מרוץ ההתיישנות, רק עם הגיעו לגיל 18.