כשירות משפטית

תוכן עניינים
כשירות משפטית רוצה לבדוק האם האדם חולה בנפשו, לוקה בפיגור שכלי, חולה במחלה כרונית קשה אשר משבשת את דעתו וכדומה.

סעיף 6 (א) לחוק לטיפול בחולי נפש, התשט"ו-1955, או לפי סעיף 19ב (1) לחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, נועדו לבחון האם האדם כשיר לעמוד לדין, האם האדם היה כשיר בנפשו כאשר ביצע את העבירה והאם יוכל לקבל את גזר הדין המוטל עליו.
אם אדם בשל מצבו הנפשי או בשל פיגור שכלי אינו מסוגל לעמוד לדין, הוא יוכרז כי לא כשיר למשפט בשל מחלת נפש או פיגור שכלי. החוק מגן על האנשים הלא כשירים לעמוד לדין, כיוון שאין ביכולתם להגן על עצמם כראוי, כיוון שייתכן כי המעשים שבוצעו היו עקב מחלת הנפש שלהם אשר משבשת את דעתם ופוגעת בכושר שיפוט המציאות או בשל תופעות לוואי של תרופות שונות, אשר גם כן שיבשו את שיפוט המציאות שלהם.

מהי מחלת נפש?

באופן כללי, קיים קושי להגדיר באופן מושלם מחלת נפש, על אחת כמה וכמה הקושי הזה קיים בבית משפט. באופן כללי, גם עולם הפסיכיאטריה וגם בית המשפט מבדיל בין מחלת נפש, פיגור שכלי, אי שפיות זמנית, מצב פסיכוטי וכדומה.
כדי לאבחן האם האדם סובל ממחלת או הפרעת נפש אשר פוגעת בו וביכולות הקוגניטיביות, נפשיות-רגשיות שלו, נקבע כי אדם לוקה במחלת נפש כאשר כושר שיפוט המציאות שלו ותפיסת המציאות אבנורמלים. בנוסף, יהיה צורך במתן חוות דעת פסיכיאטרית על ידי פסיכיאטר מומחה מטעם הפרקליטות והסנגוריה, בכדי לאבחן האם באמת האדם חולה במחלת נפש, האם מצבו מוגדר כאי שפיות זמנית וכדומה.
חוות דעת פסיכיאטרית הינה כלי חשוב בקבלת ההחלטה הסופית האם האדם כשיר לעמוד לדין או שלא, האם האדם יוכל להתגונן כנגד האשמה, האם האדם מסוגל להבין את ההליכים המשפטיים הצפויים נגדו ואת העונש הצפוי לו באם יימצא אשם.
בכדי לקבל אבחון מדויק ככל שניתן, הפסיכיאטר יערוך מספר ראיונות עם הנאשם, בכדי לבדוק מהו מצבו הנפשי כרגע,מה היו מחשבותיו, רצונותיו וכדומה. בנוסף, ייערכו כל מיני מבחנים פסיכולוגים, מבחני אישיות ועוד.
כמו כן, הפסיכיאטר יערוך ראיונות ותשאולים עם משפחה, חברים וסביבה קרובה של הנאשם, בכדי להבין מתי החלה הבעיה, כיצד הבעיה באה לידי ביטוי, האם היא תמיד הייתה קיימת (כמו בפיגור שכלי), האם אירע איזשהו אירוע טראומטי וטרגי בחיי האדם בחודשיים האחרונים ועוד שאלות מנחות, אשר יעזרו לקבל את ההחלטה הסופית.
לאחר ביצוע כל התשאולים והראיונות, יצטרך הפסיכיאטר לקבוע באם הנאשם חולה בנפשו, האם הפרעה זו זמנית, האם זה התקף פסיכוטי או שמה הוא שפוי לחלוטין. חשוב לציין כי אדם הסובל מפיגור שכלי, לרוב אינו מבין ויש לו בעיה בשיפוט המציאות בצורה נורמאלית ובמרבית המקרים יוכרז כלא כשיר לעמוד לדין. מרבית האנשים הלוקים בפיגור שכלי, סובלים מבעיה זו מילדותם ומרביתם מאובחנים כבר מגיל צעיר ומטופלים במסגרות המתאימות.
החוק לקביעת כשירות משפטית, בא להגן גם על הנאשם וגם על קורבנותיו. אנשים רבים מתחזים לחולי נפש בכדי להימנע מעמידה לדין ובכדי להימנע מקבלת גזר דין על מעשיהם הקשים. מעצם עובדה זו, קביעת כשירות משפטית הינה הרת גורל ועוול כבד מונח על כפות המאזניים של בית המשפט.
גם אם אדם מוכרז כי לא כשיר לעמידה למשפט, אין הדבר אומר כי הוא חוזר לחיות חיים רגילים. אדם שביצע פשע ומוכרז כלא כשיר לעמוד לדין\משפט, נשלח להסתכלות בבית חולים פסיכיאטרי סגור.