שיטת 12 הצעדים – הבנת הדרך להחלמה מהתמכרויות

תוכן עניינים

למרות ששיטת 12 הצעדים התפתחה בשנות השלושים של המאה הקודמת, בתקופה בה אלכוהוליזם נחשב לכישלון מוסרי, והממסד הרפואה היה חסר אונים בכל הנוגע להתמודדות עם התופעה – עקרונותיה מסייעים עד היום למיליוני מכורים ברחבי העולם להיגמל מהתמכרויותיהם.

בשנת 1935 ייסדו ד"ר רוברט סמית' וביל ווילסון, אלכוהוליסטים בגמילה, את קבוצת 'אלכוהוליסטים אנומיים', שעקרונותיה משמשים בהצלחה מסחררת עד היום.

כיצד פועלת השיטה?

כפי שמרמז שמה, השיטה מבוצעת באמצעות מעקב אחר 12 שלבים, או צעדים, המבוצעים בהדרגה, כשהמטרה היא להגיע למצב של גמילה עם ההגעה לשלב האחרון, ולהתחיל לסייע לאחרים. השלבים כוללים:

צעד ראשון – הודאה בהתמכרות

"הודינו שאנו חסרי אונים מול ההתמכרות ושאבדה לנו השליטה על חיינו. כדי להתניע את תהליך ההחלמה, על המכור להגיע למצב של חוסר אונים ולהכיר בכך שאיבד את השליטה על חייו.

לפני שניתן להתחיל בתהליך הגמילה, יש להודות בנוכחות ההתמכרות, ולהביע את הרצון בבקשת עזרה. שיטת 12 השלבים מאפשרת למכור להקל או להקהות סבל או מצוקה אותם הוא חווה ללא קשר לסוג ההתמכרות הפרטני. אלא שבסופו של דבר הפתרון לבעיה ולסבל הפך להיות הבעיה המרכזית וכעת הוא מהווה מקור נוסף לסבל. זוהי הנקודה החשוכה ביותר, שבה המכור חווה תחושת ייאוש גדולה וחוסר אונים.

צעד שני – הכרה בכוח עליון

"הגענו להאמין שכוח גדול מאתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו". עם הבנת המכור את חוסר האונים אותו הוא חווה, הוא אפוף תחושת בדידות מהותית. בשלב הזה נכנסת לתמונה החשיבות העליונה של האחווה, שמתאפשרת הודות לפעילות הקבוצתית בקבוצת המכורים והמפגשים החברתיים.

צעד זה נועד להחדיר בתודעת המכור את התובנה שקיים כוח גדול ממנו, שיכול להשיבו לחשיבה שפויה ותקינה. יש המפרשים את הכוח הגדול ככוחו של אלוהים, אחרים רואים את הכוח הגדול ככוחה של הקבוצה, או כוח אחר בו הם מאמינים, הנמצא ביקום.

צעד שלישי – סיוע מאחרים

"החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו". מטבע הדברים, לא די בכך שהמכור יכיר בכוח עוצמתי חזק ממנו שיכול לסייע לו, עליו להיות מוכן לבקש סיוע. מכורים הרגילים לסמוך אך ורק על עצמם ולא על הזולת או כל גורם אחר, עשויים להתקשות בביצוע צעד זה.

אך המכור חייב להתרגל לכך שבעיתות מצוקה, עליו ליצור קשר עם חבר שיסייע לו להתמודד. שימו לב: אתאיסטים וחילונים רבים נרתעים מהשימוש במילה אלוהים ולכן הנוסח המדויק של צעד זה הוא: "כפי שאנו מבינים אותו".

צעד רביעי – שחרור הטינה

"עשינו חשבון נפש מוסרי, נוקב וחסר פחד". ברשימה מפורטת, המכור מפרט את כל מקורות הטינה אותם צבר במהלך השנים כלפי עצמו וסביבתו, ובוחן את האופן בו כל גורם ברשימה פגע בו חומרית, פיסית או רגשית. מן הסתם, מדובר גם כאן בצעד קשה ולא נעים שכן המכור מחויב להיזכר בכל הכאבים שחווה בחייו ובכל האנשים שפגעו בו.

צעד חמישי – הכרה בפגיעה שגרמה ההתמכרות

"התוודינו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדויק של פגמינו". בשלב הזה נעזר המכור ברשימה שהכין בשלב הקודם ודן בסעיפים השונים המופיעים בה עם הספונסר או המדריך. יחד הם צריכים לבחון את האופן שבו אנשים ברשימה נפגעו על ידי המכור, או פגעו בו.

צעד שישי – שינוי דפוסי חשיבה

"היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו". המכור נדרש להכיר בפגמים באופיו, המזכירים את הפגמים באופיים של האנשים עליהם הוא כועס או האנשים כלפיהם הוא נוטר טינה.
בנוסף, עליו להיות מוכן לוותר על הפגמים השונים. אם למשל המכור כתב ברשימה כי נפגע מאדם ששלט עליו ומכיר בכך שגם לו יש אופי שתלטני, הוא צריך להיות מוכן לוותר את הנטייה שלו לשלוט.

צעד שביעי – הודאה ברורה בצורך בסיוע

"ביקשנו אותו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו". לאחר שהמכור מחליט שהוא מוכן לוותר על הפגמים באופיו, עליו לבקש סיוע בקול רם וברור. בעשותו כן הוא מזכיר לעצמו שאינו יכול לסמוך רק על עצמו ושהוא תלוי באחרים.

צעד שמיני – הבנת הצורך בבקשת הסליחה

"עשינו רשימה של כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם". לאחר שהמכור מבין כי פגע באחרים בדיוק כפי שנפגע בעצמו, עליו להגיע לתובנה שעליו לבקש סליחה מכל האנשים בהם פגע.

צעד תשיעי – בקשת הסליחה

"כיפרנו על מעשינו במישרין כאשר הדבר ניתן, פרט למקרים שמעשה זה יפגע בהם או באחרים". בשלב זה על המכור להתנצל בפני האנשים שבהם פגע לאורך השנים, אלא אם כן עצם ההתנצלות תהווה פגיעה נוספת. במקרה זה, על המכור לספר על הפגיעה לקבוצת המכורים ולחוות את תהליך ההתנצלות מבלי להוביל לגרימת נזק נוסף לאותו אדם שכבר נפגע ממנו בעבר.

הפנייה לקבוצה רלוונטית גם כאשר האדם שנפגע אינו בין החיים או אם מסיבה כלשהי אין כל אפשרות ליצור עמו קשר. בנוסף, על המכור לבקש מעצמו מחילה בשל המעשים שעשה.

צעד עשירי – חשבון נפש קבוע

"המשכנו בחשבון הנפש, וכאשר שגינו, הודינו בכך מיד". צעד זה מבטיח שהמכור יחזור באופן מתמיד על צעדים חמש עד תשע.

צעד 11 – תרומה לחברה

"חיפשנו בדרך תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי שלנו עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאתנו ומבקשים את הכוח לבצע זאת". צעד זה נועד ללמד את המכור ענווה מהי ומחייב אותו להבין באילו דרכים הוא יכול לתרום לחברה.

צעד 12 – הפצת המסר

"כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת בשורה זו למכורים אחרים וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו". בשלב זה, המכור מתבקש להעביר את המסר הלאה לאחרים, אך רק לאחר ששינה באמת ובתמים את תפישת העולם שלו, כלפי עצמנו וכלפי אחרים, קיבל כלים להישאר נקי מההתמכרות, ולמד כיצד עליו להתמודד במצבי חרדה ולחץ.
על המכור להמשיך לנהוג בהתאם לעקרונות 12 הצעדים באופן שגרתי, ולדעת לבקש עזרה כשיש בה צורך.